Werkwijze


Grondig en zorgvuldig

Monique de Boer gaat zowel bij het ontwikkelen van programma’s als bij de uitvoering daarvan heel grondig en zorgvuldig te werk. Door haar academische achtergrond weet ze de kern van een probleem haarfijn te analyseren en op methodische wijze aan te pakken.

 

Maatwerk

Op basis van haar didactische ervaring en goed ontwikkelde intuïtie, bepaalt ze de inzet van leervormen die per doel en per doelgroep op maat aangeboden worden. Daarbij maakt zij gebruik van verschillende trainings- en begeleidingstechnieken, waaronder, kennis over de werking van het brein, Insights, Mediation, intuïtietraining en supervisie- en intervisiemethodieken als voice dialogue en opstellingen.

 

Verfrissende aanpak

Kenmerkend voor Moniques werkwijze is de toepassing van verschillende, vaak creatieve en expressieve leervormen: zowel de rationele als de emotionele als de intuitieve kant van deelnemers wordt aangesproken. Dit helpt om uit vaste denkpatronen te komen en uitgedaagd te worden om nieuwe vaardigheden te oefenen. Bovendien kunnen deelnemers zo nieuw verworven kennis en vaardigheden beter vasthouden.

Monique houdt zich ruim vijfentwintig jaar bezig met leerprocessen. Omdat leren op de traditionele manier haar eenzijdig voorkwam, heeft ze zich binnen haar universitaire opleiding Klinische pedagogiek gespecialiseerd in leerproblemen, een richting waarbij andere manieren van leren centraal staan.

 

Profit en non-profit

Na vele jaren aan de Universiteit van Utrecht trainingen en cursussen te hebben ontwikkeld en te hebben gegeven aan docenten, studenten en promovendi, breidde ze midden jaren negentig haar werkzaamheden uit naar commerciële organisaties. Voor KLM heeft ze cabinepersoneel, HR-managers en hoger management getraind, veelal op basis van door haar zelf ontwikkelde cursussen. Ook deed ze binnen de KLM projectleiding van grote trainingstrajecten.

 

Zelfstandig

Vanaf 2007 werkt Monique zelfstandig als trainingconsultant en talentontwikkelaar. Haar academische kennis van leerproblematiek en -vaardigheden heeft ze in de loop der jaren verder uitgebreid met opleidingen en cursussen op het gebied van supervisie, mediation, Insights®, Brein leren, Hartcoherentie (link naar de hartcoherentie pagina van breinbereiders), Monique is Licensed Insights®-practitoner Brein Centraal Leren expert ( link naar de BCL pagina), gecertificeerd Aura reader en Healer, loopbaancoach( link naar Radusa)  en mede oprichter van Breinbereiders Veerkracht bij verandering.( hier een link naar de Breinbereiders website)

Haar werkwijze kenmerkt zich door een scherpe analytische benadering van een probleem (‘terug naar de kern’) vertaald naar begeleidingen met een op de doelgroep afgestemde mix van verschillende didactische, vaak creatieve en expressieve, technieken . Kennis over de werking van het brein staat daar bij centraal.

 

Vrije tijd

Ook ervaringen die ze opdoet in haar vrije tijd inspireren haar tot creatieve werkvormen die passen binnen doelstellingen van opleidingstrajecten. Zo zien we elementen terug in haar trainingen vanuit haar reizen naar andere culturen  en yoga.

 

Drijfveren

Wat haar drijft, is mensen een nieuw perspectief bieden, de wereld van een andere kant laten zien.  Ontwikkelrichtingen bieden die inspireren zodat mensen van een gebaand pad durven gaan. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat altijd je kreeg... is een van haar motto’s.